{tumblr post} Maka Miss Naman...

https://www.tumblr.com/yangsire/641420178501124096/ginataabg-gulay-na-monggo-at-piniritong-isda-wow 
Ulam probinsya, preskong isda at maraming rin preskong gulay. Dito sa Canada walang preskong isda maliban sa mga isda dito na di galing sa tabang na tubig. 

Peace be with you; thank you for stopping by, take care, and God bless! 
Appreciate every day;
www.yangsire.com

Post a Comment

0 Comments